Geldigheid certificaat hoogwerker

Certificaat hoogwerker verplicht of niet?

Het hoogwerkercertificaat is niet verplicht, maar het is er niet voor niets. Volgens de arbowet moet een werkgever ervoor zorgen dat de bestuurder van de hoogwerker 'doeltreffende instructie' heeft gehad. Het is aan het betreffende bedrijf om te bepalen wat doeltreffend is. Als bestuurder moet u de bedieningsvoorschriften kennen en kunnen toepassen, zodat u weet waar u op moet letten en hoe u veilig te werk kunt gaan. Werken met een hoogwerker valt namelijk onder risicovolle werkzaamheden. Uw werkgever kan eisen dat u het certificaat op zak heeft, voordat u met een hoogwerker mag werken. 

Het certificaat voor werken met hoogwerkers is niet vereist, maar zorg er hoe dan ook voor dat u voldoende instructies heeft gehad om de hoogwerker volgens de arbo-wet en verzekeraars te besturen. Zo verkleint u de kans op ongevallen en creëert u een zo veilig mogelijke omgeving voor uzelf, uw collega's en de omgeving. 

Ongevallen zonder hoogwerker certificaat

Het hebben van een certificaat kan goed van pas komen als er een ongeval met persoonlijk letsel plaatsvindt. Wanneer blijkt dat de bestuurder niet over de vaardigheden beschikte om op een veilige manier met een hoogwerker te werken, dan kan de arbeidsinspectie een flinke boete opleggen. De werkgever kan strafrechtelijk vervolgd worden, de werknemer kan de werkgever aanklagen, en de verzekering dekt wellicht de schade niet. Zorg dus op zijn minst voor een gedegen opleiding. Een certificaat kan daarnaast meer zekerheid bieden. 

Inhoud opleiding hoogwerker

Verschillende opleidingsinstituten bieden trainingen aan voor werken met een hoogwerker, de meeste met een certificaat bij positief afleggen van de examens. Er zijn opleidingen voor beginners en gevorderden, en herhalingscursussen voor mensen die al eerder een certificaat hebben gehaald.  De inhoud van de trainingen kan natuurlijk verschillen. Komen bijvoorbeeld alle categorieën 1A, 1B, 3A en 3B aan bod? En leert u werken met verschillende typen hoogwerkers, of met maar een? Hoeveel theorie krijgt u en welke thema's worden behandeld? Hoe lang bent u praktisch bezig met een hoogwerker?

Geldigheidsduur hoogwerker certificaat

Een hoogwerkercertificaat is 5 jaar geldig. Na deze periode kunt u een herhalingscursus doen om het certificaat te verlengen. De training is bedoeld om de al aanwezige kennis en vaardigheden nog eens op te frissen. U hoeft dan dus niet bij het begin te beginnen.